Hero Shaper

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Tên và quy trình sản phẩm: Hero Shaper
  • Mã sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: Micro Mega

Thông tin chi tiết sản phẩm

Video hướng dẫn sử dụng trâm Hero Shaper của Micro Mega