Trâm gai lấy tủy

Đặc điểm nổi bật sản phẩm

  • Tên và quy trình sản phẩm: Trâm gai lấy tủy
  • Mã sản phẩm:
  • Hãng sản xuất: Micro Mega

Thông tin chi tiết sản phẩm

chitiet_tramgailaytuy